“Entre una idea y la realidad  sólo hay una fecha de diferencia”

“Entre una idea i la realitat només hi ha una data de diferència” Hi havia una vegada una nena petita, filla única, que passava moltes hores amb les seves tietes

Share